Οριστικός πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών για οριστική τοποθέτηση / βελτίωση 2022-2023

Η ΔΔΕ Χίου, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα, ανακοινώνει σήμερα Παρασκευή, 31-3-2023, τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης για οριστική τοποθέτηση / βελτίωση των εκπαιδευτικών εκείνων που είχαν κάνει σχετική αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής εγκυκλίου μεταθέσεων 2022-2023.

Σε αυτή τη φάση δε θα γίνει δήλωση προτίμησης σχολείων. Για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας οριστικών τοποθετήσεων/βελτιώσεων, οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας.

Με εκτίμηση,

ΔΔΕ ΧΙΟΥ

Κοινοποίηση: