Οριστικός πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών για οριστική τοποθέτηση / βελτίωση 2022-2023

31/03/2023 dde 0

Η ΔΔΕ Χίου, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα, ανακοινώνει σήμερα Παρασκευή, 31-3-2023, τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης για οριστική τοποθέτηση […]