Ενημέρωση ? προσλήψεις αναπληρωτών διδακτικού έτους 2021-2022 (Συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας)

Σας ενημερώνουμε ότι, αναρτήθηκαν όλες οι οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και της Υπηρεσίας μας, καθώς και τα σχετικά έντυπα προς συμπλήρωση από τους προσληφθέντες αναπληρωτές γενικής εκπαίδευσης με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας. Επίσης, αναρτήθηκε ο πίνακας και το δελτίο απογραφής του έργου στο οποίο υπάγονται. Παρακαλούμε πολύ, να συμπληρώσετε τα αντίστοιχα έγγραφα. Υπενθυμίζουμε, ότι η ημερομηνία  όλων των αιτήσεων και των δηλώσεών σας, καθώς και του δελτίου απογραφής, θα πρέπει να είναι ίδια με την ημερομηνία ανάληψης στη σχολική σας μονάδα.

Κοινοποίηση: