Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των αριθμ. 3ΕA/2022, 4ΕA/2022 & 5ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται
από την Τετάρτη 04 Μαΐου και ώρα 10:00
έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Κοινοποίηση: