Χωρίς εικόνα

Έντυπα για την αδειοδότηση ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης

08/01/2014 dde 0

Κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα για την αδειοδότηση ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εγκύκλιος Διευκρινήσεις Αίτηση χορήγησης επάρκειας ξένης γλώσσας Δικαιολογητικά χορήγησης επάρκειας ξένης γλώσσας Αίτηση […]

Χωρίς εικόνα

Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης – Ν.3467/06

08/01/2014 dde 0

Διαβάστε το Ν. 3467/06 για την” Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.” nomos dieythinton (311 kB)