Πίνακας οργανικών κενών πλεονασμάτων 2024-2025

19/04/2024 dde 0

Δευτέρα 22/04/2024 με Τετάρτη 24/4/2024 (μέχρι 14:00) αιτήσεις εκπαιδευτικών για υπεραριθμία και ένταξη στην ειδική κατηγορία. Θα ακολουθήσει χρονοδιάγραμμα διαδικασιών Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική & Ισπανική γλώσσα στο 1ο ΓΕ.Λ. Χίου

15/04/2024 dde 0

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Σάββατο, 25 Μαΐου 2024 και την Κυριακή, 26 Μαΐου 2024 πραγματοποιούνται οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, […]

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2024 – Υποβολή αιτήσεων – 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

08/04/2024 dde 0

Σε συνέχεια της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1300/οικ.6667/03-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΞΜ46ΜΤΛ6-ΚΟ4) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθμ. 34877/E2/4-4-2024 (ΑΔΑ: Ρ1ΡΙ46ΝΚΠΔ-8ΚΙ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, διευκρινίζεται ότι μετά την δημοσίευση […]

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

26/03/2024 dde 0

Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά από Τρίτη 26-03-2024 Όλοι οι υποψήφιοι, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. (Παράρτημα Γ) […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

26/03/2024 dde 0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην αριθμ. 26754/H2/10-3-2022 (ΦΕΚ Β […]