Πίνακας οργανικών κενών-πλεονασμάτων 2021-2022. Υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων υπεραριθμίας, ένταξης σε ειδική κατηγορία, βελτίωσης θέσης ή/και τοποθέτησης σε οργανικό κενό

22/05/2021 dde 0

Το ΠΥΣΔΕ Χίου με τη συνεδρίαση του (Πρ. 9/21-5-2021) καθόρισε και ανακοινώνει τον Πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων 2021-2022. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί: Α) να […]

Χωρίς εικόνα

Διακοπή εργασιών Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

11/06/2019 dde 0

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων, διακόπτονται όλες οι εργασίες του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Χίου.

Χωρίς εικόνα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 12/16-5-2018)

16/05/2018 dde 0

Ανακοινώνεται ο πίνακας των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 12/16-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου. Οι παραπάνω υπεράριθμοι […]

Χωρίς εικόνα

Τροποποιήσεις Τοποθετήσεων / Διαθέσεων Εκπ/κών Συμπληρωματικές Διαθέσεις (Πράξη ΠΥΣΔΕ 45/18-9-2017)

18/09/2017 dde 0

Ανακοινώνεται πίνακας με τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων / διαθέσεων και τις συμπληρωματικές διαθέσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της ΔΔΕ Χίου, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 45/18-9-2017 Πράξη […]

Χωρίς εικόνα

Οριστικοποιημένος πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων(Πράξη ΠΥΣΔΕ 13/24-5-2017)

24/05/2017 dde 0

Ανακοινώνεται ο πίνακας οργανικών κενών ? πλεονασμάτων, που οριστικοποιήθηκε με την υπ? αριθμ. 13/24-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων […]

Χωρίς εικόνα

Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 11/22-5-2017)

22/05/2017 dde 0

Ανακοινώνεται ο πίνακας των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 11/22-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου. Οι παραπάνω υπεράριθμοι […]