Παραίτηση μέσω ΚΥΣΔΕ

Παραθέτουμε οδηγίες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση παραίτησης των εκπαιδευτικών.

 

Κοινοποίηση: