Επιλογή θεμάτων Μαθηματικών Γυμνασίου και Λυκείου στις εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου

Το συνημμένο φυλλάδιο χωρίζεται σε δυο μέρη:
Ι:  Νομοθετικό πλαίσιο και Οδηγίες/Υποδείξεις για την επιλογή θεμάτων.
ΙΙ: Ενδεικτικά διαγωνίσματα όλων των τάξεων.

Στοχεύει στην ενημέρωση των (νέων κυρίως) συναδέλφων πάνω στη διαδικασία επιλογής θεμάτων για τις τελικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Γυμνασίου και του Λυκείου στα Μαθηματικά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ
Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Λέσβου ? Σάμου ? Χίου

Κοινοποίηση: