Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2022-2023.

14/12/2022 dde 0

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής […]

Οδηγίες προς υποψήφιους Διευθυντές & Προκήρυξη Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ε.Κ. 2022-2023 (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)

13/12/2022 dde 0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ (443 kB)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ_Ε.Κ. 2022-2023_ΨΩΝΘ46ΜΤΛΗ-ΚΘ7 (Ανακοινοποίηση στο Ορθό) (648 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (47 kB)

Προκήρυξη- πρόκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών-ριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χίου (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)

08/12/2022 dde 0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ_Ε.Κ. Ανακοινοποίηση στο Ορθό_ΨΩΝΘ46ΜΤΛΗ-ΚΘ7 (301 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (403 kB)

Εγκύκλιος για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 5% το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

01/12/2022 dde 0

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.152/ 148604/ Α5/30-11-2022 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για […]