Οδηγίες προς υποψήφιους Διευθυντές & Προκήρυξη Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ε.Κ. 2022-2023 (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)

Κοινοποίηση: