Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της ΔΔΕ Ν. Χίου

Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Βροντάδου Ν. Χίου.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά): από 30-11-2015 έως 07-12-2015.

Κοινοποίηση: