ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Π.Δ.Ε. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ- ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικών τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις για το σχ. έτος 2021-2022, κοινοποιούμε τις σχετικές αποφάσεις της Π.Δ.Ε. Β. Αιγαίου.

Κοινοποίηση: