Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021 ? Υποβολή αιτήσεων

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Κοινοποίηση: