Έναρξη Άσκησης Επαγγέλματος

Για την έναρξη άσκησης επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ’ οίκον Διδασκαλία χρειάζεται τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία πρέπει να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο ταχυδρομικά στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου (Καλουτά 2, Χίος-82100) όπως ορίζει η Υπουργική απόφαση Αριθμ. 78844/Ν1/1-7-2021 (ΦΕΚ 3369 τ. Β’ /28-7-2021).

 

Κοινοποίηση: