Προθεσμία έως 31-08-2021: Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος για διδασκαλία σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ? οίκον Διδασκαλία

Για την αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ? οίκον Διδασκαλία χρειάζεται να αποσταλούν τα ακόλουθα έγγραφα ταχυδρομικά, σε κλειστό φάκελο, προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου (Καλουτά 2, Χίος-82100), όπως ορίζει η Υπουργική απόφαση Αριθμ. 78844/Ν1/1-7-2021 (ΦΕΚ 3369 τ. Β? /28-7-2021), έως 31-08-2021.

 

Κοινοποίηση: