Έντυπα έγκρισης αδειών

Σε αυτή την ενότητα οι διευθυντές των σχολείων μπορούν να αναζητήσουν και να κατεβάσουν πρότυπα έγγραφα έγκρισης αδειών για εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους και σύμφωνα πάντα με τους τύπους των αδειών που είναι υπεύθυνες οι ίδιες οι σχολικές μονάδες να εκδώσουν. Η εν λόγω ενότητα θα ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κοινοποίηση: