Ανακοίνωση προς υποψηφίους ΚΠΓ Μαϊου 2022

Αγαπητοί εξεταζόμενοι για το ΚΠΓ περιόδου Μαϊου 2022,

Στις 28/5/2022, ημέρα Σάββατο, και στις 29/5/2022, ημέρα Κυριακή, διεξάγονται στους χώρους του 1ου Γενικού Λυκείου Χίου οι εξετάσεις για τα επίπεδα Α’ και Β’ του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Οι εξεταζόμενοι καλούνται να παρευρίσκονται εξω από την κεντρική είσοδο του κτιρίου του 1ου ΓΕΛ Χίου τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα της εξέτασής τους. Συγκεκριμένα:

28/5/2022: Α’ Επίπεδο: ώρα έναρξης 08.00 και πρέπει να βρίσκονται εκεί τουλάχιστον στις 07.30 το πρωί.

29/5/2022: Β’ Επίπεδο: ώρα έναρξης 08.30 και πρέπει να βρίσκονται εκεί τουλάχιστον στις 08.00 το πρωί.

Αναφορικά με την προφορική εξέταση κάθε γλώσσας, δηλαδή του Β’ Επιπέδου στις 28/5/2022 και του Α’ Επιπέδου στις 29/5/2022, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση με τα ζευγάρια και την ακριβή ώρα εξέτασης του κάθε υποψηφίου, 2 μέρες πριν την ημέρα των εξετάσεων. Και σε αυτή την περίπτωση, οι εξεταζόμενοι οφείλουν να παρευρίσκονται έξω από την κεντρική είσοδο του 1ου ΓΕΛ μισή ώρα νωρίτερα της προφορικής τους εξέτασης. Η ανακοίνωση των ζευγαριών ή τριάδων (σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις) ή μονάδων (σε μία περίπτωση) θα γίνει όχι με ονοματεπώνυμο αλλά με τον κωδικό του υποψηφίου.

Όλοι οι εξεταζόμενοι να έχουν μαζί τους:

  1. Το δελτίο υποψηφίου.
  2. Την ταυτότητά τους ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας με το οποίο και έκαναν την αίτησή τους.
  3. Δύο στυλό μαύρο ή μπλε ΠΟΥ ΔΕ ΣΒΗΝΟΥΝ. Απαγορεύεται η χρήση blanco ή γόμας.
  4. Νερό
Κοινοποίηση: