Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά

Το ΠΥΣΔΕ Χίου (Πρ. 10/30-5-2022) δημοσιεύει:

Α) Προσωρινό Πίνακα τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών μετάθεσης

Β) Προσωρινό Πίνακα Τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις των υπολοίπων εκπαιδευτικών (οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης)

Γ) Αναμορφωμένο Πίνακα οργανικών κενών-πλεονασμάτων μετά τις τοποθετήσεις και

ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων ορίζεται έως και την Πέμπτη 2/6/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Κοινοποίηση: