Προσωρινός Πίνακας Οριστικής Τοποθέτησης Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

Το ΠΥΣΔΕ Χίου ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα οριστικής τοποθέτησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε οργανικά κενά ΣΜΕΑΕ και ορίζει προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων μέχρι την Τρίτη 14/6/2022 και ώρα 09:00.

 

Κοινοποίηση: