Ανακοίνωση ΥΠΑΙΘ σχετικά με τους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση

Ανακοίνωση ΥΠΑΙΘ

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Κοινοποίηση: