Απόφαση τροποποίησης τοποθέτησης – διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Χίου στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη λειτουργίας Γυμνασίων λόγω αύξησης ωρολογίου προγράμματος για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, σχολικό έτος 2022- 2023»

Κοινοποίηση: