Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών ΔΔΕ Χιου

Περίοδος ενστάσεων επί των πινάκων από Τετάρτη 18/1/2023 έως Παρασκευή 20/1/2023.

Κοινοποίηση: