Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη σχολή αξιωματικών & σπουδαστών στη σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε Πανελλαδικό Επίπεδο για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Κοινοποίηση: