Προσωρινός Πίνακας Μοριοδότησης Αιτουμένων Οριστική Τοποθέτηση/Βελτίωση Εκπαιδευτικών 2022

Η Δ.Δ.Ε. Χίου ανακοινώνει σήμερα, 21-3-2022, τον προσωρινό πίνακα μοριοδότησης με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση εκπαιδευτικών.

Δίνεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα μοριοδότησης από 21-03-2022 έως και 28-03-2022 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις και τα τυχόν ερωτήματα θα υποβάλλονται αποκλειστικά γραπτώς με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Δ.Δ.Ε. Χίου (mail@dide.chi.sch.gr), υπ? όψιν κ. Γ. Καλούπη, με θέμα: «Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού- Ένσταση/Ερώτημα επί των πινάκων μοριοδότησης για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης».

Σε αυτή τη φάση δεν θα γίνει δήλωση προτίμησης σχολείων. Για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας οριστικών τοποθετήσεων/ βελτιώσεων οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας.

Κοινοποίηση: