Κάλυψη λειτουργικών κενών 2022-23 από μονίμους εκπαιδευτικούς (Πρ. ΠΥΣΔΕ 16-11/8/2022)

Η Δ.Δ.Ε. Χίου ανακοινώνει την απόφαση κάλυψης λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων της Α ΄  και Β ΄ Χίου (διαθέσεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις) από μονίμους εκπαιδευτικούς (δεν περιλαμβάνονται οι νεοδιόριστοι). Όσοι εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση καλούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολείων με βάση τον πίνακα εναπομεινάντων κενών που επισυνάπτεται, μέχρι την Τρίτη 23-08-2022.

Κοινοποίηση: