Ενημέρωση των προσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Ε.Ε.Π. Τρέχουσας Φάσης 2022-23

Προς ενημέρωση των προσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Ε.Ε.Π.  τρέχουσας φάσης 2022-23

 Σας ενημερώνουμε ότι, αναρτήθηκαν όλες οι οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και της Υπηρεσίας μας, καθώς και τα σχετικά έντυπα προς συμπλήρωση από τους προσληφθέντες αναπληρωτές της τρέχουσας φάσης 2022 – 2023. Αναρτήσαμε επιπρόσθετα τους πίνακες αναπληρωτών Γενικής Παιδείας, Ειδικής Αγωγής, Παράλληλης και Ψυχολόγων-Κοινωνικών Λειτουργών  με τα αντίστοιχα δελτία απογραφής.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το δελτίο απογραφής που σας επισυνάπτουμε και το οποίο συνοδεύει τον πίνακα στον οποίο υπάγεστε.

Υπενθυμίζουμε, ότι η ημερομηνία όλων των αιτήσεων και των δηλώσεών σας, θα πρέπει να είναι ίδια με την ημερομηνία ανάληψης στη σχολική σας μονάδα.

Σημείωση: Οι Αναπληρωτές Τακτικού δεν συμπληρώνουν Δελτίο Απογραφής.

Συστήνεται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας για κάθε νεότερη ενημέρωση.

Κοινοποίηση: