Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδρομής Γ΄ Γυμνασίου του Γυμνασίου Κάμπου Χίου σε Μυτιλήνη από 27-4-2023 έως 30-4-2023

Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδρομής Γ΄ Γυμνασίου του Γυμνασίου Κάμπου Χίου σε Μυτιλήνη από 27-4-2023 έως 30-4-2023

Κοινοποίηση: