Προσωρινός Πίνακας Μοριοδότησης Εκπαιδευτικών για Οριστική Τοποθέτηση / Βελτίωση 2023

Η ΔΔΕ Χίου ανακοινώνει σήμερα, 23-3-2023, τον προσωρινό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών εκείνων που είχαν κάνει αίτηση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής εγκυκλίου μεταθέσεων 2022-2023.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Στο φύλλο εργασίας excel υπάρχουν 3 φύλλα εργασίας – πίνακες.
  • Οι πίνακες περιλαμβάνουν και τους εκπαιδευτικούς εκείνους που ήρθαν με μετάθεση στις περιοχές Α’ και Β’ Χίου μετά την πρόσφατη ανακοίνωση μεταθέσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
  • Οι πίνακες δεν περιλαμβάνουν όσους εκπαιδευτικούς έφυγαν από το ΠΥΣΔΕ Χίου με μετάθεση από περιοχή σε περιοχή.
  • Αναφορικά με το πλήθος τέκνων, στους πίνακες υπάρχουν μόνο τα μοριοδοτούμενα τέκνα σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής εγκυκλίου μεταθέσεων και όχι το σύνολο των τέκνων.

Δίνεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα μοριοδότησης από 23-03-2023 έως και 30-03-2023 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις και τα τυχόν ερωτήματα θα υποβάλλονται αποκλειστικά γραπτά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προς τη ΔΔΕ Χίου (mail@dide.chi.sch.gr) με θέμα: “Ένσταση επί του πίνακα ΔΕΒ01” και αναλυτικά οι όποιες παρατηρήσεις. Επίσης, για την υποστήριξη των παρατηρήσεων των εκπαιδευτικών στο σχετικό email να επισυνάπτονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ. βεβαιώσεις απόδειξης συνυπηρέτησης, πιστοποιητικά οικογ. κατάστασης, βεβαιώσεις εντοπιότητας κλπ).

Σε αυτή τη φάση δε θα γίνει δήλωση προτίμησης σχολείων. Για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας οριστικών τοποθετήσεων/βελτιώσεων, οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας.

Με εκτίμηση,

ΔΔΕ ΧΙΟΥ

Κοινοποίηση: