ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Πρ. ΠΥΣΔΕ 7, 11.05.2022)

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Χίου ο Πίνακας των ονομαστικά χαρακτηρισμένων ως οργανικά υπεραρίθμων ανά σχολική μονάδα και ορίζεται προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης-δήλωσης τοποθέτησης σε οργανικό κενό μόνο των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο Πίνακα (εφόσον το επιθυμούν), από σήμερα 11/5/2022 έως και το Σάββατο 14/05/2022 και ώρα 12:00. Οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στον παρόντα Πίνακα και έχουν ήδη υποβάλει αίτηση-δήλωσης προτίμησης σχολείων δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου.

 

Κοινοποίηση: