ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022-2023

Η ΔΔΕ Χίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εγκύκλιο μεταθέσεων, αναρτά σήμερα Δευτέρα, 21-11-2022, πίνακες μοριοδότησης κριτηρίων για τους εκπαιδευτικούς που αιτήθηκαν μετάθεση από ΠΕΡΙΟΧΗ σε ΠΕΡΙΟΧΗ.

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες ελέγχου, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων είναι δεσμευτικές μόνο ως προς τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή και όχι των βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων, οι οποίες ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέχρι το τέλος Απριλίου 2023. Συνεπώς, οι πίνακες μοριοδότησης βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων θα αναρτηθούν την περίοδο εκείνη.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Από 21/11/2022 – 25/11/2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΔΕ ΧΙΟΥ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022-2023 (ΠΡΟΣΟΧΗ: Το excel έχει 3 φύλλα εργασίας)

Κοινοποίηση: