ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2022-2023

Ενημερώνουμε τους επιλεγέντες υποψηφίους εκπαιδευτικούς για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2022-23, ότι επικαιροποιήθηκε ο νέος αναρτημένος πίνακας (λόγω μη Αποδοχής Πρόσληψης  επιλεγέντων εκπαιδευτικών), και υπενθυμίζουμε ότι οφείλουν να παρουσιαστούν στην Δ.Δ.Ε. Χίου μόνο την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. και να υπογράψουν τη Σύμβαση Εργασίας τους.

Κοινοποίηση: