ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022-2023

Η ΔΔΕ Χίου αναρτά τους τελικούς πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν μετάθεση από ΠΕΡΙΟΧΗ σε ΠΕΡΙΟΧΗ σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο μεταθέσεων.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (προσοχή υπάρχουν 3 φύλλα στο excel)

Κοινοποίηση: