Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικής επίσκεψης Φεβρουάριος 2023 – Θεσσαλονίκη – 1ο ΕΠΑ.Λ. ΧΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικής επίσκεψης Φεβρουαρίος 2023 – Θεσσαλονίκη – 1ο ΕΠΑ.Λ. ΧΙΟΥ (Ανακοινοποίηση στο Ορθό ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Κοινοποίηση: